Na een overlijden dient de nalatenschap vereffenen gerealiseerd te worden. Voor iemand die niet thuis is in de juridische en fiscale materie die hierbij komt kijken, kan dit een hele klus zijn. Er moet immers met veel zaken rekening gehouden worden en dit in een periode waarin rouw en verdriet de bovenhand nemen. Niet verwonderlijk dus dat veel mensen dit liever uit handen geven.

Je notaris als vereffenaar

Vanuit zijn opleiding is een notaris vertrouwd met alle aspecten die bij een nalatenschap komen kijken en is hij specialist in het correct vereffenen ervan. Zo dient bijvoorbeeld een inventarisatie opgemaakt te worden van het vermogen en de eventuele schulden, dient er nagegaan te worden of er nog eigendommen op naam van de overledene staan en moeten allerhande instanties verwittigd worden van het overlijden.
Om geen misverstanden te laten ontstaan, is het belangrijk dat alle regelgevingen van het erfrecht gerespecteerd worden en dat alle aangiftes tijdig en correct gebeuren. Hierin is een notaris de ideale partner. Hij zorgt ervoor dat alles correct verloopt en dat alle erfgenamen in beeld verschijnen. Ieder dossier wordt met de grootste zorg en discretie behandeld, rekening houdend met alle betrokken partijen. Het laat jou bovendien toe je met de andere zaken die het overlijden met zich meebrengt bezig te houden.

Door admin